Zaproszenie do odpowiedzi na pytania Etapu Kontynentalnego

Odpowiedzi na Pytania (poprawione) prosimy wysyłać do dnia 18 grudnia br. do naszego sekretariatu: wieslawkam1@gmail.com lub synod2021@archidiecezja.lodz.pl

  1. Które wnioski, uwagi i opinie zawarte w Dokumencie Roboczym dla Etapu Kontynentalnego (DEK) są najbardziej zbliżone do tych, z którymi spotkaliście się w waszym Kościele lokalnym?
  2. Które wnioski zawarte w DEK wydają się Wam nowe, zaskakujące bądź odkrywcze?
  3. Które wnioski i doświadczenia zawarte w DEK rodzą napięcia i ukazują rozbieżności z wnioskami i doświadczeniami, które spotkaliście w naszym Kościele?
  4. Jakimi sprawami priorytetowymi i wezwaniami do działania przeżywanymi przez nasz Kościół Łódzki możemy podzielić się z innymi Kościołami lokalnymi i przedyskutować je podczas I sesji Zgromadzenia Synodalnego w październiku 2023r. w Rzymie.

Propozycja Syntezy

NADZIEJE, LĘKI I OBAWY:Zadaniem 16 Synodu Powszechnego ogłoszonego przez papieża Franciszka jest wsłuchanie się, jako cały Lud Boży, w to, co Duch Święty mówi do Kościoła. Stądw pierwszej fazie postępowania synodalnego zainicjowano szeroki proces konsultacji, w celu zebrania bogactwa doświadczeń przeżytej synodalności, w jej różnych wyrazach i aspektach, przez zaangażowanie pasterzy i wiernych Kościołów lokalnych … Dowiedz się więcej

Pierwsze spotkanie za nami

7 marca wieczorem odbyło się pierwsze z serii czterech spotkań grup synodalnych online. W siedmiu grupach liczących od 6 do 12 osób uczestnicy rozważali temat Jak rozumiesz swoje miejsce w Kościele? rozpisany na trzy wymiary: towarzyszenie, słuchanie i zabieranie głosu. Każda grupa ma stałego moderatora oraz jedną z następujących osób przysłuchujących się spotkaniu: biskupi, rektorzy … Dowiedz się więcej

Zakończone zapisy na spotkania online

Zakończyło się przyjmowanie zgłoszeń do udziału w synodalnych spotkaniach online. Udział zadeklarowały aż 75 osób! Powstanie więc 7 grup synodalnych online. Do wszystkich zgłaszających się został wysłany mail ze wstępną informacją. Jeśli któraś z osób zgłaszających się nie otrzymała maila prosimy o sprawdzenie spamu, a w przypadku braku wiadomości o wysłanie maila na adres kajakazmierska@gmail.com … Dowiedz się więcej

JAK ORGANIZOWAĆ SPOTKANIA

Do wszystkich parafii Archidiecezji Łódzkiej i liderów grup środowiskowych została przesłana wypracowana przez Grupę Roboczą (ks. Wiesław Kamiński, p. Kaja Kaźmierska, s. Halina Koćwin, ks. Sławomir Sosnowski, o. Wojciech Dec, ks. Tomasz Liszewski) instrukcja do poprowadzenia przynajmniej dwóch spotkań w ramach I etapu Synodu. Przypomnę, że chodzi o możliwie szeroką konsultację jakiej chce papież Franciszek. Trzeba więc powołać możliwie dużą ilość grup … Dowiedz się więcej