Zaproszenie do odpowiedzi na pytania Etapu Kontynentalnego

Odpowiedzi na Pytania (poprawione) prosimy wysyłać do dnia 18 grudnia br. do naszego sekretariatu: wieslawkam1@gmail.com lub synod2021@archidiecezja.lodz.pl

  1. Które wnioski, uwagi i opinie zawarte w Dokumencie Roboczym dla Etapu Kontynentalnego (DEK) są najbardziej zbliżone do tych, z którymi spotkaliście się w waszym Kościele lokalnym?
  2. Które wnioski zawarte w DEK wydają się Wam nowe, zaskakujące bądź odkrywcze?
  3. Które wnioski i doświadczenia zawarte w DEK rodzą napięcia i ukazują rozbieżności z wnioskami i doświadczeniami, które spotkaliście w naszym Kościele?
  4. Jakimi sprawami priorytetowymi i wezwaniami do działania przeżywanymi przez nasz Kościół Łódzki możemy podzielić się z innymi Kościołami lokalnymi i przedyskutować je podczas I sesji Zgromadzenia Synodalnego w październiku 2023r. w Rzymie.

Zakończyły się prace nad Syntezą Synodalną

Po trwających od października 2021 do kwietnia 2022 pracach zespołów synodalnych utworzonych w parafiach i wspólnotach oraz przesłanych syntezach, powstała Synteza naszej Archidiecezji. Jej projekt dyskutowany był na spotkaniu presynodalnym 21 maja br. Po wprowadzeniu ostatnich poprawek synteza została przesłana zgodnie z zaleceniami synodalnych koordynatorów ogólnopolskich na adres : synod@iskk.pl Wszystkie syntezy cząstkowe przesłane przez … Dowiedz się więcej

Zaproszenie abpa Rysia na spotkanie presynodalne.

Zaproszenie na spotkanie presynodalne

W związku z zakończeniem etapu konsultacji synodalnych w Archidiecezji Łódzkiej ks. abp Grzegorz Ryś gorąco zaprasza wszystkich członków zespołów synodalnych (świeckich i duchownych), a także osoby indywidualne, dla których ważna jest przyszłość Kościoła, na spotkanie presynodalne, które odbędzie się 21 maja 2022 r. o godz. 10.00 w kościele Matki Boskiej Jasnogórskiej w Łodzi. Podczas tego … Dowiedz się więcej

Propozycja Syntezy

NADZIEJE, LĘKI I OBAWY:Zadaniem 16 Synodu Powszechnego ogłoszonego przez papieża Franciszka jest wsłuchanie się, jako cały Lud Boży, w to, co Duch Święty mówi do Kościoła. Stądw pierwszej fazie postępowania synodalnego zainicjowano szeroki proces konsultacji, w celu zebrania bogactwa doświadczeń przeżytej synodalności, w jej różnych wyrazach i aspektach, przez zaangażowanie pasterzy i wiernych Kościołów lokalnych … Dowiedz się więcej