Dokument Roboczy Etapu Kontynentalnego – odpowiedz na pytania

Odpowiedzi na Pytania prosimy wysyłać do 18/12/2022. do naszego sekretariatu: wieslawkam1@gmail.com lub synod2021@archidiecezja.lodz.pl Które wnioski, uwagi i opinie zawarte w Dokumencie Roboczym dla Etapu Kontynentalnego (DEK) są najbardziej zbliżone do tych, z którymi spotkaliście się w waszym Kościele lokalnym? Które wnioski zawarte w DEK wydają się Wam nowe, zaskakujące bądź odkrywcze? Które wnioski i doświadczenia zawarte w DEK … Dowiedz się więcej