Europejskie Zgromadzenie Synodalne w Pradze

Kolejnym etapem Synodu Powszechnego Kościoła śa zgromadzenia kontynentalne. Europejskie Zgromadzenie Synodalneme, rozpocznie się w Pradze już w tą niedzielę i potrwa do 12.02. Jest to punkt kulminacyjny obecnej, drugiej fazy Synodu o synodalności, nazwanej Etapem Kontynentalnym. Analogiczne zgromadzenia jak to w Pradze odbywają się obecnie na wszystkich kontynentach. 

Dla przypomnienia, punktem wyjścia dla Etapu Kontynentalnego był dokument roboczy dla Etapu Kontynentalnego (DEK) którego prezentacja w Watykanie nastąpiła 27.10.2022r (wersja polska dostępna jest tutaj>>>).

Następnie DEK został przesłany do wszystkich biskupów diecezjalnych; każdy z nich, wraz z diecezjalnym zespołem synodalnym, który koordynował pierwszą fazę, miał za zadanie zorganizować eklezjalny proces rozeznania na temat DEK, wychodząc od trzech pytań zawartych w tym dokumencie (dwie diecezje upubliczniły swoje refleksje na temat DEK: Archidiecezja Łódzka – Wnioski z konsultacji diecezjalnych DEK w Archidiecezji Łódzkiej, oraz Diecezja Warszawsko-Praska – Podsumowanie ankiet watykańskiego Dokumentu Etapu Kontynentalnego).

W kolejnym kroku każda Konferencja Episkopatu, przy udziale swojego zespołu synodalnego, miała za zadanie zebrać i podsumować w formie najbardziej odpowiadającej jej własnemu kontekstowi refleksje dotyczące trzech pytań, pochodzące z poszczególnych diecezji.

Refleksja i rozeznanie każdej Konferencji Episkopatu będą następnie przedmiotem dyskusji w ramach Zgromadzenia Kontynentalnego (w Europie to właśnie spotkanie w Pradze), zgodnie z warunkami określonymi przez Kontynentalną Grupę Roboczą.

Następnie każde Zgromadzenie Kontynentalne opracuje swój własny Dokument Końcowy liczący około dwudziestu stron, konfrontując trzy pytania z własnym specyficznym kontekstem. Dokumenty końcowe zostaną złożone przez każdą kontynentalną grupę zadaniową w Sekretariacie Synodu do 31 marca 2023 roku. Instrumentum laboris – punkt wyjścia do trzeciej fazy Synodu o synodalności – zostanie opracowane do czerwca 2023 roku na podstawie dokumentów końcowych Zgromadzeń Kontynentalnych.

Zgromadzenie w Pradze podzielone będzie na dwie części: w pierwszej części, która odbędzie się w dniach 5-9 lutego, uczestniczyć będzie (w formie hybrydowej) po 10 przedstawicieli wybranych przez 39 konferencji episkopatów w Europie. Z tej części planowana jest transmisja na żywo – dostępna tutaj>>>. Będzie też podsumowanie merytoryczne i galeria zdjęć z każdego dnia obrad (dostępne tutaj>>>).

Druga część zgromadzenia, która jest zarezerwowana dla przewodniczących 39 krajowych konferencji biskupów i potrwa od 10 do 12 lutego, zaplanowana jest bez obecności mediów. Na zakończenie obrad planowane jest jedynie oświadczenie prasowe.

Oficjalna strona Europejskiego Zgromadzenia Synodalnego w Pradze to  prague.synod2023.org/ (dostępna jest w wersji włoskiej i angielskiej, osoby które nie znają tych języków mogą wykorzystać tłumaczenie Google Translate – dostępne tutaj>>>). 

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami.

Na podstawie: synod.org.pl 

Bardzo dziekujemy Panu Rafałowi Dziedzicowi z Wrocławia za opracawanie i zgodę na publikację.