Konsultacje diecezjalne Archidiecezji Łódzkiej


  • Europejskie Zgromadzenie Synodalne w Pradze
    Europejskie Zgromadzenie Synodalneme, rozpocznie się w Pradze już w tą niedzielę i potrwa do 12.02. Jest to punkt kulminacyjny obecnej, drugiej fazy Synodu o synodalności, nazwanej Etapem Kontynentalnym. Analogiczne zgromadzenia jak to w Pradze odbywają się obecnie na wszystkich kontynentach.