Harmonogram prac

Inauguracja

16 października 2021 – w Katedrze Łódzkiej (szczegóły >>tutaj<< )

I Etap

od 17 października 2021 – co najmniej dwa spotkania (szczegóły >>tutaj<< )

do 14 grudnia 2021 – przesyłanie syntez z I etapu

II Etap

od 1 stycznia 2022 – co najmniej cztery spotkania (szczegóły >>tutaj<< )

do 30 kwietnia 2022 przesyłanie syntez z II etapu (uwaga: to nowy termin w związku z decyzją papieża Franciszka o wydłużeniu etapu prac na poziomie diecezji).

Podsumowanie etapu diecezjalnego

21 maja 2022 – Eucharystia podsumowującą etapy pracy diecezjalnej

Podsumowanie etapu Kontynentalnego

27 października 2022 – Publikacja Dokumentu dla Etapu Kontynentalnego: https://archidiecezja.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2022/12/PL_Etap-kontynentalny-DEK.pdf