Inauguracja

Powitanie – podziękowanie za zaproszenie od Ojca Franciszka:

Zobacz także:

Rozpoczęło się łódzkie przygotowanie do Synodu o synodalności w Kościele

Ojciec Święty Franciszek: Synod stwarza wielką szansę duszpasterskiego nawrócenia

Dokument Przygotowawczy Synodu o synodalności

Modlitwa za #Synodo Synodalnoci: Tu jesteśmy Duchem Świętym

Obrzęd Intronizacji Pisma Świętego Inauguracja XVI Synodu Powszechnego – w parafiach 24 października 2021 r.

SYNOD, CZYLI NASZA WSPÓLNA DROGA – List pasterski w związku z XVI Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów