O synodalności w kościele kalwińskim

Biskup Marek Izdebski, superintendent generalnego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce, podzielił się doświadczeniem synodu jako instytucji działającej w Kościele Ewangelicko – Reformowanym.