Grupa Robocza

Ks. Wiesław Kamiński
S. Barbara Koćwin
Prof. Kaja Kaźmierska
Ks. Sławomir Sosnowski
O. Wojciech Dec
Ks. Tomasz Liszewski