Zakończyły się prace nad Syntezą Synodalną

Po trwających od października 2021 do kwietnia 2022 pracach zespołów synodalnych utworzonych w parafiach i wspólnotach oraz przesłanych syntezach, powstała Synteza naszej Archidiecezji. Jej projekt dyskutowany był na spotkaniu presynodalnym 21 maja br. Po wprowadzeniu ostatnich poprawek synteza została przesłana zgodnie z zaleceniami synodalnych koordynatorów ogólnopolskich na adres : synod@iskk.pl

Wszystkie syntezy cząstkowe przesłane przez zespoły synodalne zostały zdeponowane w repozytorium. Będą służyć pracom IV Diecezjalnego Synodu Duszpasterskiego AŁ. Ostateczna wersja Syntezy Archidiecezji Łódzkiej znajduje się tutaj

Następnie synteza ogólnopolska zostanie opracowana na podstawie syntez diecezjalnych zgodnie z zaleceniami Vademecum Synodalnego przez zespół Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego im. ks. Witolda Zdaniewicza iskk.pl .

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w konsultacje synodalne! Zapraszamy do dalszej współpracy, o której szczegółach poinformujemy we właściwym czasie.