Zaproszenie abpa Rysia na spotkanie presynodalne.

W związku z zakończeniem etapu konsultacji synodalnych w Archidiecezji Łódzkiej ks. abp Grzegorz Ryś gorąco zaprasza wszystkich członków zespołów synodalnych (świeckich i duchownych), a także osoby indywidualne, dla których ważna jest przyszłość Kościoła, na spotkanie presynodalne, które odbędzie się 21 maja 2022 r. o godz. 10.00 w kościele Matki Boskiej Jasnogórskiej w Łodzi.

Podczas tego spotkania wspólnie podejmiemy próbę podsumowania dotychczasowej pracy zespołów synodalnych oraz podamy pod dyskusję pierwszą (wstępną) wersję syntezy diecezjalnej, która zamieszczona jest tutaj. Prosimy o zapoznanie się z syntezą przed spotkaniem.

Po czasie słuchania siebie nawzajem w parafiach i wspólnotach będziemy mieli możliwość doświadczenia spotkania jako wspólnoty Kościoła naszej archidiecezji. Skorzystajmy z tej szansy!  


Program spotkania:
10.00 – przywitanie uczestników – abp Grzegorz Ryś,
10.10 – przebieg prac synodalnych w archidiecezji łódzkiej – ks. Wiesław Kamiński,
10.30 – charakterystyka syntez nadesłanych przez zespoły synodalne jako podstawy syntezy diecezjalnej – prof. Kaja Kaźmierska,
11.15 – przerwa na kawę,
11.45 – praca w grupach nad projektem syntezy,
12.45 – podsumowanie pracy w grupach,
13.15 – Msza św.