Pierwsze spotkanie za nami

7 marca wieczorem odbyło się pierwsze z serii czterech spotkań grup synodalnych online. W siedmiu grupach liczących od 6 do 12 osób uczestnicy rozważali temat Jak rozumiesz swoje miejsce w Kościele? rozpisany na trzy wymiary: towarzyszenie, słuchanie i zabieranie głosu. Każda grupa ma stałego moderatora oraz jedną z następujących osób przysłuchujących się spotkaniu: biskupi, rektorzy seminariów w Archidiecezji Łódzkiej, kanclerz Archidiecezji, przewodniczący Wydziału Duszpasterstwa naszej Archidiecezji, przewodniczący Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży AŁ, przewodniczący Wydziału Katechetycznego AŁ. Podczas gdy moderatorzy w każdej grupie są stali, natomiast w/w osoby będą się rotować, aby w każdej z grup przynajmniej raz mógł być obecny jeden z biskupów.

Ks. abp. Grzegorz Ryś, witając wszystkich uczestników rozpoczął spotkanie modlitwą za synod, po czym każdy został skierowany do jednego z siedmiu wirtualnych pokoi. Moderatorzy zgodnie stwierdzili, że wśród uczestników widać było radość ze spotkania i dzielenia się. Następne spotkanie odbędzie się w poniedziałek 14 marca, na którym będą omawiane kolejne, zamieszczone na tej stronie kwestie i pytania

Kaja Kaźmierska