O udziale w liturgii na 2 spotkaniu online

14 marca o godz. 20.00 odbyło się drugie z serii czterech spotkań grup synodalnych online.  

Każda grupa ma stałego moderatora oraz jedną z następujących osób przysłuchujących się spotkaniu: biskupi, rektorzy seminariów w Archidiecezji Łódzkiej, kanclerz Archidiecezji, przewodniczący Wydziału Duszpasterstwa naszej Archidiecezji, przewodniczący Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży AŁ, przewodniczący Wydziału Katechetycznego AŁ. Podczas gdy moderatorzy w każdej grupie są stali, w/w osoby zmieniają się, aby w każdej z grup przynajmniej raz mógł być obecny jeden z biskupów.  

Tym razem wszystkich uczestników powitał Ks. bp. Ireneusz Pękalski i rozpoczął spotkanie modlitwą za synod, po czym każdy został skierowany do jednego z wirtualnych pokoi. W siedmiu grupach uczestnicy rozważali temat Do czego prowadzi mnie udział w liturgii? rozpisany na dwa wymiary: celebrowanie i współodpowiedzialni w naszej wspólnej misji. Celem było zmierzenie się z pytaniem: Czy i w jaki sposób przeżywanie liturgii umacnia i motywuje mnie/nas do podjęcia misji ewangelizacji? 

Następne spotkanie, na którym będą omawiane kolejne, zamieszczone na tej stronie kwestie i pytania odbędzie się w poniedziałek 21 marca. 

Kaja Kaźmierska  

Uczestnicy spotkania podzieleni zostali na 7 pokoi, gdzie rozmawiać w kameralnym gronie.