Zaproszenie na spotkanie presynodalne

Bardzo serdecznie dziękuję za prace Waszych Zespołów Synodalnych i nadesłanie syntez!

W związku z zakończeniem etapu konsultacji synodalnych w Archidiecezji Łódzkiej w imieniu ks. abpa Grzegorza Rysia, gorąco zapraszam wszystkich członków zespołów synodalnych (świeckich i duchownych), a także osoby indywidualne, dla których ważna jest przyszłość Kościoła, na spotkanie presynodalne, które odbędzie się 21 maja 2022 r. o godz.10.00 w kościele Matki Boskiej Jasnogórskiej w Łodzi.

Podczas tego spotkania wspólnie podejmiemy próbę podsumowania dotychczasowej pracy zespołów synodalnych oraz poddamy pod dyskusję pierwszą (wstępną) wersję syntezy diecezjalnej, którą znajdziecie tutaj: >> link <<. Prosimy o zapoznanie się z syntezą przed spotkaniem, aby móc podjąć konkretną dyskusję.

Zarówno ks. abp. Grzegorzowi Rysiowi, jak wszystkim nam stanowiącym Sekretariat łódzkiego Synodu bardzo zależy na Waszej obecności.

Ks. Wiesław Kamiński

Program spotkania:
10.00 – przywitanie uczestników – abp Grzegorz Ryś,
10.10 – przebieg prac synodalnych w archidiecezji łódzkiej – ks. Wiesław Kamiński,
10.30 – charakterystyka syntez nadesłanych przez zespoły synodalne jako podstawy syntezy diecezjalnej – prof. Kaja Kaźmierska,
11.15 – przerwa na kawę,
11.45 – praca w grupach nad projektem syntezy,
12.45 – podsumowanie pracy w grupach,
13.15 – Msza św.