Z listu Arcybiskupa Grzegorza Rysia

List Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia na IV niedzielę okresu zwykłego

Drodzy Siostry i Bracia,

(…) Bardzo dziękuję wszystkim, którzy z takim entuzjazmem i energią włączyli się w prace ogólnokościelnego Synodu, ogłoszonego przez papieża Franciszka. Zasadniczo, zakończyliśmy pierwszy etap jego prac – wzięło w nim udział (o czym z radością Was informuję) blisko 300 różnych zespołów synodalnych.
Przed nami etap drugi, rozpisany na przynajmniej 4 spotkania. Proszę, aby odbyły się one do końca kwietnia. Na tym etapie chcemy też zaproponować chętnym spotkania synodalne on-line; odbędą się one w czasie kolejnych tygodni Wielkiego Postu, a każdej z zarejestrowanych grup będzie towarzyszył jeden z biskupów. Cały diecezjalny etap synodu powszechnego zamkniemy 21 maja na spotkaniu w kościele Matki Bożej Jasnogórskiej w Łodzi: w gronie szerokiej reprezentacji wszystkich grup synodalnych przeżyjemy wspólną Eucharystię, podsumujemy pracę zespołów i wypracujemy ostateczną syntezę wyników (które przekażemy Konferencji Episkopatu Polski).
(…)
Do tego Was zapraszam i przynaglam. Na to Wam błogosławię!
 
Wasz
+ Grzegorz

Cały tekst Listu Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia na IV niedzielę okresu zwykłego znajduje się na stronie Archidiecezji Łódzkiej: >> tutaj <<